لیست اخبار

تاریخعنوان
1403/03/05اعلام حمایت انجمن معماری و شهر سازی از کنفرانس
1403/03/01اعلام حمایت انجمن ژئوفیزیک ایران از کنفرانس
1403/02/31اعلام حمایت انجمن ژئوپولیتیک ایران از کنفرانس
1403/02/02چاپ مقالات در مجلات JCR و نمایه isi - scopus
1403/01/19چاپ رایگان مقالات برگزیده کنفرانس در ژورنال های معتبرScopus، ISI ، ISC ، پژوهشی و تخصصی
1403/01/18حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی زیر مجموعه وزارت علوم از کنفرانس
1403/01/07نحوه پذیرش ، ارائه و گواهی نامه پذیرش مقالات
1403/01/07نمایه سازی رایگان تمامی مقالات در مرجع دانش ایران و اختصاص کد coi
1403/01/07اولین فراخوان ارسال مقاله